Жаңалықтар

Бейіндік пәндер сабақ кестесі

БЕЙІНДІК ПӘНДЕР САБАҚ КЕСТЕСІ   2-ТОҚСАН

дүйсенбі Уақыты 8 А 8 Ә 8 Б 8 В 9 А 9 Ә 9 Б 9 В
1 14:15 – 14:55 домбыра с/к С/О ХЭТ/408 айтыс /акт.зал дебат/305 айтыс /акт.зал
2 15:00 – 15:40 домбыра с/к айтыс /акт.зал ХЭТ/408 айтыс /акт.зал дебат/305
3 15:45 – 16:25 айтыс /акт.зал домбыра с/к ХЭТ/408 СҚӨ дебат/305
4 16:30 – 17:10 айтыс /акт.зал робот/213 домбыра с/к дебат/305 СҚӨ
сейсенбі Уақыты 8 А 8 Ә 8 Б 8 В 9 А 9 Ә 9 Б 9 В
1 14:15 – 14:55 айтыс /акт.зал С/О ХЭТ/408 айтыс /акт.зал күрес күрес күрес/СҚӨ күрес
2 15:00 – 15:40 БЗП/405 айтыс /акт.зал айтыс /акт.зал поэзия/302 күрес күрес күрес күрес/СҚӨ
3 15:45 – 16:25 күрес/СҚӨ күрес күрес күрес робот/213 айтыс /акт.зал ХЭТ/408 өлке тарих/407
4 16:30 – 17:10 күрес күрес/СҚӨ күрес күрес айтыс /акт.зал робот/213 өлке тарих/407 ХЭТ/408
сәрсенбі 7 саб 7-поэзия/302
сәрсенбі Уақыты 8 А 8 Ә 8 Б 8 В 9 А 9 Ә 9 Б 9 В
1 14:15 – 14:55 домбыра с/к сөз мәден./307 шахмат өлке тарих/407 айтыс /акт.зал поэзия/302
2 15:00 – 15:40 сөз мәден./307 домбыра с/к шахмат дебат/305 өлке тарих/407 поэзия/302 айтыс /акт.зал
3 15:45 – 16:25 өлке тарих/407 сөз мәден./307 домбыра с/к айтыс /акт.зал поэзия/302
4 16:30 – 17:10 ХЭТ/408 БЗП/405 айтыс /акт.зал сөз мәден./307 поэзия/302 шахмат
бейсенбі 7 саб домбыра с/к
бейсенбі Уақыты 8 А 8 Ә 8 Б 8 В 9 А 9 Ә 9 Б 9 В
1 14:15 – 14:55 күрес күрес күрес күрес домбыра с/к сөз мәден./307 күрес күрес
2 15:00 – 15:40 күрес күрес күрес күрес сөз мәден./307 домбыра с/к күрес күрес
3 15:45 – 16:25 дебат/305 өлке тарих/407 шахмат күрес күрес домбыра с/к сөз мәден./307
4 16:30 – 17:10 дебат/305 өлке тарих/407 күрес күрес сөз мәден./307 домбыра с/к
жұма 6 саб 6-өлке тарих/406
жұма Уақыты 8 А 8 Ә 8 Б 8 В 9 А 9 Ә 9 Б 9 В
1 14:15 – 14:55 күрес күрес күрес/СҚО күрес шахмат
2 15:00 – 15:40 күрес күрес күрес күрес/СҚО шахмат
3 15:45 – 16:25 шахмат БЗП/405 күрес күрес күрес күрес
4 16:30 – 17:10 шахмат дебат/305 БЗП/405 күрес күрес күрес күрес
сенбі 7 саб робот/213 ХЭТ/408
сенбі Уақыты 8 А 8 Ә 8 Б 8 В 9 А 9 Ә 9 Б 9 В
1 14:15 – 14:55 робот/213 БЗП/405 домбыра с/к
2 15:00 – 15:40 поэзия/302 робот/213 домбыра с/к БЗП/405
3 15:45 – 16:25 поэзия/302 БЗП/405 робот/213 домбыра с/к
4 16:30 – 17:10 поэзия/302 домбыра с/к БЗП/405 робот/213
дүйсенбі Уақыты 10 А 10 Ә 10 Б 10 В 10 Г 11 А 11 Ә 11 Б 11В
1 14:15 – 14:55 СҚӨ ТКБ/306 шахмат поэзия/302 робот/213
2 15:00 – 15:40 СҚӨ шахмат поэзия/302 робот/213 ТКБ/306
3 15:45 – 16:25 шахмат поэзия/302 робот/213 ТКБ/306
4 16:30 – 17:10 поэзия/302 шахмат ХЭТ/408 ТКБ/306
сейсенбі Уақыты 10 А 10 Ә 10 Б 10 В 10 Г 11 А 11 Ә 11 Б 11В
1 14:15 – 14:55 ӘСО/406 өлке тарих/407 домбыра с/к айтыс /акт.зал робот/213 ТКБ/306 поэзия/302
2 15:00 – 15:40 өлке тарих/407 домбыра с/к робот/213 ХЭТ/408 ТКБ/306 айтыс /акт.зал ӘСО/406
3 15:45 – 16:25 домбыра с/к ТКБ/306 поэзия/302 айтыс /акт.зал ӘСО/406
4 16:30 – 17:10 дебат/305 айтыс /акт.зал домбыра с/к поэзия/302 ӘСО/406
сәрсенбі 7 саб
сәрсенбі Уақыты 10 А 10 Ә 10 Б 10 В 10 Г 11 А 11 Ә 11 Б 11В
1 14:15 – 14:55 ТКБ/306 ХЭТ/408 вокал с/к дебат/305 робот/213 СҚӨ
2 15:00 – 15:40 робот/213 ТКБ/306 вокал с/к ХЭТ/408 СҚӨ
3 15:45 – 16:25 ХЭТ/408 робот/213 дебат/305 шахмат вокал с/к СҚӨ
4 16:30 – 17:10 дебат/305 вокал с/к өлке тарих/407 робот/213 домбыра с/к СҚӨ
бейсенбі 7 саб
бейсенбі Уақыты 10 А 10 Ә 10 Б 10 В 10 Г 11 А 11 Ә 11 Б 11В
1 14:15 – 14:55 вокал с/к С/О өлке тарих/407 дебат/305 ХЭТ/408 ӘСО/406 айтыс /акт.зал
2 15:00 – 15:40 ӘСО/406 өлке тарих/407 дебат/305 вокал айтыс /акт.зал вокал ХЭТ/408
3 15:45 – 16:25 күрес күрес күрес күрес күрес/СҚӨ ХЭТ/408 вокал айтыс /акт.зал вокал
4 16:30 – 17:10 күрес күрес күрес күрес күрес айтыс /акт.зал ХЭТ/408
жұма 6 саб
жұма Уақыты 10 А 10 Ә 10 Б 10 В 10 Г 11 А 11 Ә 11 Б 11В
1 14:15 – 14:55 айтыс /акт.зал ӘСО/406 күрес өлке тарих/407 дебат/305 домбыра с/к
2 15:00 – 15:40 айтыс /акт.зал ӘСО/406 күрес домбыра с/к өлке тарих/407 дебат/305
3 15:45 – 16:25 күрес күрес күрес/СҚӨ күрес ӘСО/406 домбыра с/к өлке тарих/407 дебат/305 айтыс /акт.зал
4 16:30 – 17:10 күрес күрес күрес күрес/СҚӨ айтыс /акт.зал домбыра с/к өлке тарих/407
сенбі 7 саб
сенбі Уақыты 10 А 10 Ә 10 Б 10 В 10 Г 11 А 11 Ә 11 Б 11В
1 14:15 – 14:55 поэзия/302 ХЭТ/408 айтыс /акт.зал шахмат
2 15:00 – 15:40 айтыс /акт.зал айтыс /акт.зал шахмат
3 15:45 – 16:25 айтыс /акт.зал айтыс /акт.зал шахмат
4 16:30 – 17:10 шахмат айтыс /акт.зал поэзия/302

 

Меню