Жаңалықтар

Сабақ кестесі

9 А каб 9 Ә каб 9 Б каб 9 В каб 8 А каб 8 Ә каб 8 Б каб 8 В каб
дүйсенбі 1 қаз.тілі 305/410 орыс тілі 304/404 дж.тарих 406 алгебра 309 дене шын с/к қаз.тілі 307/302 қаз.тілі 403/311 дж.тарих 411А
2 қаз.әд. 305/410 дінтану 411А қазақ тілі 403/413 ағылшын 208/412 қаз.тілі 307/303 дене шын с/к алгебра 309 алгебра 308
3 ағылшын 208/411 алгебра 309 қытай тілі 405 география 407 орыс тілі 301/404 қаз.әд. 307/302 көрк.ең. ш/х қазақ тілі 311/413
4 алгебра 308 ағылшын 208/411 орыс тілі 301/404 қазақ әд. 303/302 көрк.ең. ш/х қытай тілі 405 Абайтану 403 қазақ әд. 311/413
5 АҚҚ 411А қазақ әд 403/413 қаз.тарих 406 орыс тілі 301/404 қаз.әдеб. 307/303 ағ/инф 208/206 ж/мат(ф) 309 көрк.ең. ш/х
6 ж/мат(ф) 308 қытай тілі 405 қазақ тілі 403/413 қазақ әд. 303/302 ағылшын 208/410 көрк.ең. ш/х ор.т/инф 404/206 ағылшын 411/412
7 инф/ор.т 206/304 қазақ тілі 403/413 ағылшын 208/412 ж/мат(ф) 309 алгебра 308 дене шын с/к орыс тілі 301/404
8
сейсенбі 1 дене шын с/к ор.т/инф 304/206 орыс тілі 301/404 қаз.тілі 305/303 алгебра 308 қаз.тілі 307/302 қытай тілі 403 физика 402
2 ор.т/ағ 304/208 алгебра 309 алгебра 308 физика 402 орыс тілі 301/404 қаз.әд. 307/302 химия 408 география 407
3 С/О с/к физика 402 ағ/инф 208/206 орыс тілі 301/404 химия 408 қаз.әд. 307/302 этнос 306 ағылшын 411/412
4 ШСҮ 403 ағылшын 208/411 көрк.ең. ш/х қазақ әд. 303/302 Абайтану 307 химия 408 ор.т/инф 404/206 қаз.тарих 411А
5 география 407 ор.т/инф 404/206 дене шын с/к көрк.ең. ш/х физика 402 орыс тілі 301/304 алгебра 309 ШСҮ 408
6 қытай тілі 403 көрк.еңб. ш/х алаштану 306 инф/ағ 412/206 ШСҮ 408 қаз.тарих 411А география 407 дене шын с/к
7 көрк.ең. ш/х дене шын. с/к биология 405 қазақ әд. 303/302 ағ/инф 208/206 физика 402 ШСҮ 408 ағылшын 411/412
8 С/О с/к С/О с/к
сәрсенбі 1 дінтану 411А қазақ тілі 403/413 химия 408 түрік тілі 404 қазақ тілі 307/303 орыс тілі 301/304 ағылшын 208/412 биология 405
2 химия 408 алаштану 306 қаз.тіл 403/413 география 407 қазақ әд. 307/303 биология 405 физика 402 алгебра 309
3 ор.т/ағ. 304/411 дінтану 411А география 407 қаз.әдеб. 303/302 биология 405 ж/мат(ф) 309 қаз.тілі 403/311 химия 408
4 алаштану 306 химия 408 түрік тілі 404 ШСҮ 305 ағ/инф 206/314 алгебра 309 қаз.әдеб 403/311 физика 402
5 ағ/ор.т 208/304 қаз.тарих 306 қаз әдеб. 403/413 АҚҚ 406 алгебра 308 ШСҮ 305 биология 405 Абайтану 303
6 алгебра 309 ШСҮ 305 ағ/инф 206/412 қаз.тарих 406 ж/мат(ф) 308 ағылшын 208/411 дж.тарих 306 қазақ тілі 311/413
7 түрік тілі 404 Абайтану 309 ШСҮ 305 ағ/инф 208/206 дж.тарих 406 поэзия 302 қазақ әд. 311/413
9 А каб 9 Ә каб 9 Б каб 9 В каб 8 А каб 8 Ә каб 8 Б каб 8 В каб
бейсенбі 1 география 407 қаз.әдеб. 403/413 дінтану 411А латын 402 химия 408 орыс тілі 301/304 биология 308 ор.т/инф 404/206
2 дж.тарих 411А қаз.әдеб. 403/413 химия 408 биология 405 қазақ әд. 307/303 биология 308 геометрия 309 латын 402
3 қазақ тілі 305/410 ж/мат(ф) 309 география 407 химия 408 биология 308 түрік тілі 306 латын 402 қазақ тілі 311/413
4 химия 305 орыс тілі 304/404 қаз әдеб 403/413 алгебра 309 этнос 306 қаз. әдеб 307/302 география 407 биология 308
5 қазақ әд. 305/410 биология 405 орыс тілі 301/404 дж.тарих 406 қазақ тілі 307/303 ағ/инф 208/206 түрік тілі 306 қазақ әдеб 311/413
6 биология 405 түрік тілі 306 қаз. тілі 403/413 қаз.тілі 305/303 өзін-өзі т. с/к география 407 ор.т/ағ 404/412 ор.т/инф 301/206
7 ор.т/инф 304/206 өзін-өзі т. с/к дене шын с/к орыс тілі 301/404 түрік тілі 306 қазақ әд. 403/311 домбыра с/к
8 С/О
жұма 1 дене шын с/к физика 402 алгебра 308 қаз.тілі 305/303 ағылшын 208/411 қаз.тілі 307/302 қазақ тілі 403/311 түрік тілі 405
2 қазақ тілі 305/410 ағылшын 208/411 латын 408 дене шын с/к қытай тілі 304 қаз.әд. 307/302 қазақ әд. 403/311 орыс.тілі 301/404
3 ор.т/ағ. 304/411 география 407 өзін-өзі т. с/к қытай тілі 305 орыс тілі 301/404 Абайтану 307 дене шын с/к геометрия 309
4 физика 408 дене шын. с/к қаз әдеб 403/413 өзін-өзі т. с/к қазақ тілі 307/303 география 407 ор.т/ағ 404/208 ж/мат(ф) 309
5 геометрия 309 С/О с/к физика 402 физика 403 география 407 латын 408 қаз.тарих 306 қытай тілі 305
6 қазақ әд. 305/410 латын
7 қазақ тілі 305/410 қазақ әд. 403/413 С/О с/к алаштану 306 физика 406 ағ/ор.т 404/208 география 407
8
сенбі 1 қаз.тарих 411А география 407 Абайтану 304 химия 408 дене шын с/к ағылшын 208/411 ағ/ор.т 404/412 қазақ тілі 311/413
2 Абайтану 304 геометр 309 ж/мат(ф) 308 қаз.тарих 411А география 407 дене шын с/к химия 408 қазақ әдеб 311/413
3 физика 402 химия 408 биология 405 ағылшын 208/412 геометрия 308 этнос 411А қазақ тілі 403/311 өзін-өзі т. с/к
4 өзін-өзі т 301 биология 405 ағылшын 208/412 геометрия 309 қаз.тарих 406 дж.тарих 411А қазақ әд. 403/311 дене шын с/к
5 қазақ әд. 305/410 қаз.тілі 403/413 АҚҚ 406 Абайтану 303 латын 307 химия 408 өзін-өзі т. с/к этнос 411А
6 биология 405 қаз.әд. 403/413 геометрия 308 дене шын с/к физика 407 өзін-өзі т. с/к химия 408
7 латын 307 дж.тарих 306 физика 402 биология 405 робот 213 ХЭТ 408
8
11 А каб 11 Ә каб 11 Б каб 11 В каб 10 А каб 10 Ә каб 10 Б каб 10 В каб 10Г каб
дүйсенбі 1 қытай тілі 405 география 407 ағылшын 412/310 қаз.тарих 306 инф/орыс.т 206/301 ағылшын 208/411 қазақ тілі 303/314 алгебра 308 өзін-өзі т. с/к
2 орыс тілі 304/404 қаз.тарихы 306 география 407 қаз.әдеб. 314/310 инф/орыс.т 206/301 дж.тарих 406 қытай тілі 405 ағылшын 411/311 қаз.тарихы 402
3 қазақ тілі 305/314 дж.тарих 411А орыс.т/ағ 304/412 дж.тарихы 306 алгебра 308 АҚҚ 406 дене шын с/к қаз.тілі 310/410 ағ/инф 412/206
4 қазақ әдеб 305/314 алгебра 309 дж.тарихы 411А ағылшын 412/410 қазақ тілі 307/310 дене шын с/к өзін-өзі т. 411А дж.тарих 406 география 407
5 орыс әдеб 304 қазақ тілі 310/410 қаз.тілі 305/314 қытай тілі 405 ағылшын 411/406 дене шын с/к география 407 геометрия 308 қазақ тілі 311/302
6 дене шын. с/к қазақ әдеб 310/410 қазақ әдеб 305/314 алгебра 309 география 407 қазақ тілі 307/311 орыс тілі 301/304 ТСТ 411А КБН 306
7 ағылшын 411/410 технолог. с/к қаз.тарихы 411А қаз.тілі 302/310 КБН 306 қаз.тарих 406 қазақ әд. 303/314 қаз.тарих 402 қытай тілі 405
8 С/О с/к
сейсенбі 1 өзін-өзі т. с/к ағылш/инф 207/208 химия 408 қаз.тарих 306 АӘД 406 алгебра 309 ағылшын 411/412 география 407 дж.тарих 411А
2 дж.тарихы 306 ағылш/инф 207/412 дж.тарихы 411А дене шын. с/к биология 405 қытай тілі 403 қазақ тілі 303/314 өзін-өзі т. с/к ағ/инф 411/206
3 АӘД 406 АҚҚ 411А алгебра 308 география 407 қытай тілі 403 геометрия 309 қазақ әд. 303/314 қаз.тарих 305 биоогия 405
4 қазақ тілі 305/314 алгебра 309 дене шын. с/к ағ/инф 412/207 география 407 биология 405 алгебра 308 КБН 306 орыс тілі 301/304
5 алгебра 308 ағылшын 208/412 қаз.тілі 305/314 биология 405 өзін-өзі т. с/к қазақ әд. 307/303 дж.тарих 306 АӘД 406 ТСТ 411А
6 ағылш/инф 411/207 биология 405 қазақ әдеб 305/314 алгебра 309 физика 402 қазақ әд. 307/303 геометрия 308 орыс тілі 301/304 АӘД 406
7 қазақ әдеб 305/314 орыс әдеб 301 өзін-өзі т. с/к ТСТ 306 АӘД 406 қаз.тарих 411А қытай тілі 403 география 407
8
сәрсенбі 1 дене шын. с/к қазақ тілі 310/410 алгебра 308 ағ/инф 207/314 алгебра 309 физика 402 ағ/инф. 411/206 география 407 қазақ әд. 311/302
2 алгебра 308 қазақ әдеб 310/410 қаз.тарихы 411А дене шын. с/к дж.тарих 406 түрік тілі 404 орыс тілі 301/304 ағылшын 411/314 қазақ әд. 311/302
3 АҚҚ 306 түрік тілі 404 ағылшын 412/314 дене шын. с/к қазақ тілі 307/310 ағ/инф. 208/206 физика 402 қазақ әд. 410/413 алгебра 308
4 журналист 406 ағылшын 208/412 дене шын. с/к қаз.тілі 302/310 орыс.т/ағ 301/411 қазақ әд. 307/303 алгебра 308 қазақ әд. 410/413 география 407
5 ағылшын 411/314 химия 408 дене шын. с/к қаз.тілі 302/310 география 407 қазақ тілі 307/311 ағ/инф. 412/206 алгебра 309 физика 402
6 географ 407 дене шын с/к журналист 307 технолог. ш/х қазақ әдеб. 310/403 химия 408 түрік тілі 404 физика 402 дж.тарих 411А
7 технолог. ш/х дене шын с/к АҚҚ 306 қазақ әдеб. 310/403 журналист 307 химия 408 орыс тілі 301/304 ағылшын 314/411
8
11 А каб 11 Ә каб 11 Б каб 11 В каб 10 А каб 10 Ә каб 10 Б каб 10 В каб 10Г каб
бейсенбі 1 қазақ тілі 305/314 алгебра 309 түрік тілі 306 өзін-өзі т. с/к дене шын с/к қаз.әдеб. 307/303 АҚҚ 406 қазақ тілі 310/410 қазақ тілі 311/302
2 қаз.тарихы 406 қазақ тілі 310/410 қаз.тілі 305/314 орыс тілі 304/404 дене шын с/к география 407 ағылшын 411/412 ағ/инф. 208/206 қаз.әдеб 311/302
3 биология 405 орыс тілі 301/304 ор.т/инф 404/207 ағылшын 412/208 қаз.тілі 307/310 қаз.тарих 406 қазақ әд. 303/314 ағ/инф. 411/206 дене шын с/к
4 химия 408 қазақ әдеб 310/410 биология 405 АӘД 406 орыс.т/ағ 301/208 ағ/инф. 206/411 қазақ әд. 303/314 дене шын с/к дж.тарих 411А
5 физика 402 дж.тарихы 411А ор.т/инф 304/207 қаз.әдеб. 314/310 журналист 302 алгебра 309 география 407 дене шын с/к химия 408
6 ағылшын 411/208 АӘД физика 402 қаз.әдеб. 314/310 АҚҚ 309 қазақ тілі 307/311 дене шын с/к химия 408 журналист 302
7 қазақ әдеб 305/314 қазақ әдеб 310/410 АҚҚ 411А журналист 302 химия 408 география 407 АӘД 406 дж.тарих 402 АҚҚ 308
8
жұма 1 қаз.тарихы 406 қазақ әдеб 310/410 қытай тілі 301 орыс тілі 304/404 алгебра 309 өзін-өзі т. с/к дж.тарих 306 география 407 латын 408
2 ағылш/инф 412/207 өзін-өзі т. с/к геометрия 308 АҚҚ 306 дж.тарих 406 география 407 қазақ тілі 303/314 алгебра 309 түрік тілі 405
3 дж.тарихы 306 латын 408 алгебра 308 түрік тілі 405 қаз.әдеб 310/403 дж.тарих 406 қазақ әд. 303/314 қазақ әд. 410/413 қазақ тілі. 311/302
4 түрік тілі 405 қытай тілі 302 қазақ әдеб 305/314 физика 402 ағылшын 411/412 орыс тілі 301/304 КБН 306 латын 406 алгебра 308
5 орыс тілі 304/404 журналист 301 АӘД 406 қаз.әдеб. 314/310 қаз.тарих 411А қаз.әдеб. 307/303 алгебра 308 қазақ әд. 410/413 ағылшын 411/412
6 алгебра 308 орыс тілі 301/304 физика 402 қаз.әдеб. 314/310 түрік тілі 405 ағылшын 208/411 география 407 журналист 411А қазақ әд. 311/302
7 физика 402 латын 408 қаз.әдеб. 314/310 геометрия 309 орыс тілі 301/304 журналист 411А түрік тілі 405 қазақ әд. 311/302
8
сенбі 1 геометрия 308 геометрия 309 қазақ әдеб 305/314 латын 307 қаз.әдеб 403/310 дж.тарих 406 дж.тарих 306 физика 402 қаз.тарих 302
2 латын 307 ағылшын 208/412 қазақ әдеб 305/314 орыс әдеб. 404 қаз.әдеб 403/310 ТСТ 406 биология 405 қаз.тарих 302 физика 402
3 қазақ әдеб 305/314 дене шын. с/к орыс әдеб 404 геометрия 309 дж.тарих 406 КБН 306 латын 307 қазақ әд. 410/413 Абайтану 304
4 қазақ әдеб 305/314 физика 402 ағ/орыс.т 412/404 химия 408 Абайтану 304 латын 307 физика 407 қазақ тілі 310/410 алгебра 308
5 дене шын. с/к қаз.тарих 306 ағылшын 412/411 физика 402 физика 407 алгебра 309 қаз.тарих 302 биология 405 геометрия 308
6 физика 402 қазақ әдеб 310/410 қазақ әдеб 305/314 алгебра 309 латын 307 Абайтану 304 ТСТ 306 дж.тарих 406 дж.тарих 411А
7 қазақ әдеб 305/314 технолог ш/х ағылшын 412/208 қаз.тарих 406 физика 407 Абайтану 304 Абайтану 302 дене шын с/к
8 С/О с/к

 

Меню