Жаңалықтар

Мұғалімдерді аттестаттау

3 жылдың педагогтардың санаты бойынша динамикасы

Оқу жылдары Мұғалі мдердің саны педагог-шебер Педаго г-зерттеу ші Жоғ ары Педагог-сарапшы І сана т Педагог-модерат ор ІІ санат Санаты жоқ
1 2020-2021 оқу жылы 80

28

 

12 8 3 3 2 11 13
2 2021-2022 оқу жылы 89

27

 

9 9 6 5 8 10 14
3 2022-2023

82

 

22 13 4 8 2 10 5 18

 

Педагогтерінің жалпы санынан бес жылда 2020-2021 оқу жылынан 2022-2023 оқу жылына дейін “педагог-шебер” – 31%,”педагог-зерттеуші” – 13.5%; педагог-сарапшы – 7%; педагог-модератор – 8% болды. Жалпы педагогикалық шеберлік бойынша біліктілік санаты бар педагогтердің үлесі – 82%. Санаты жоқ педагогтардың үлесі – 18% құрайды, оның себебі жылдан жылға жас мамандардың мектепке орналасуы.

 

Меню